[Tiếng Việt] #2 Cách sử dụng tấm lòng để thay đổi cuộc sống / Mục sư Park Ock Soo

[Tiếng Việt] #2 Cách sử dụng tấm lòng để thay đổi cuộc sống / Mục sư Park Ock Soo

[Tiếng Việt] #2 Cách sử dụng tấm lòng để thay đổi cuộc sống / Mục sư Park Ock Soo

– Trang web của Hội Thánh Good News Mission: https://www.goodnews.or.kr
– Good News Mission Kakao Channel: https://pf.kakao.com/_ULcXu
– Good News Gangnam Church Kakao Channel: https://pf.kakao.com/_uIwnT
– Trang web của Pastor Ock Soo Park: https://ocksoopark.com/kr
– Trang web Good News TV: http://www.goodnewstv.kr

※ Thông tin phượng trực tuyến ※
– Thờ phượng Chủ nhật buổi 1 | 08:00 sáng
– Thờ phượng chủ nhật buổi 2 | 10:00
– Thờ phượng chủ nhật buổi 3 | 14:00 chiều (phiên dịch tiếng Anh)
– Cầu nguyện thứ 4 hàng tuần | 19:00 tối

※ Các kênh liên quan ※
Good News TV Toàn Cầu: https://www.youtube.com/channel/UC3XoekGSQcJqX91kEsB1-sQ
Đài phát thanh Jerusalem: https://www.youtube.com/channel/UCuEEZ4g9uug6bfkDKTcwDiA


Tag liên quan đến [Tiếng Việt] #2 Cách sử dụng tấm lòng để thay đổi cuộc sống / Mục sư Park Ock Soo

kinh nghiệm học tiếng hàn,Hội thảo Kinh Thánh,Park Ock Soo,Ock Soo Park,Kinh Thánh,Thờ phượng online,Bài giảng mục sư Park Ock Soo,Bài giảng trực tuyến,truyền đạo,bible,Hội Thánh,thánh ca,cầu nguyện,làm chứng,cứu rỗi,tâm linh,Good news mission,nhà thờ,Tin Lành,Chúa Jesus,Đức Chúa Trời,Thánh Linh,Giáng sinh,noel,Good news,hylm,ăn năn,jesus,god,faith,christian,jesuchrist,prayer,hy vọng,gospel,học kinh thánh,Chúa,amen,ân điển,phước,tha thứ tội lỗi,nên thánh,trọn vẹn

Xem thêm các video khác tại vuihoctienghan.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.