TIẾNG HÀN SƠ CẤP 1 – Bài 7: 물건 사기 Mua sắm

TIẾNG HÀN SƠ CẤP 1 – Bài 7: 물건 사기 Mua sắm

Nguồn tư liệu:
– Giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp 1

► Đăng Ký nhận video mới : https://www.youtube.com/channel/UC9-4Tyla_E8jTunXf06jpEA
► Tiktok: https://www.tiktok.com/@hoctienghan_vicmedia?lang=vi-VN
► Nhóm Học trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/3697713180241474


Tag liên quan đến TIẾNG HÀN SƠ CẤP 1 – Bài 7: 물건 사기 Mua sắm

học tiếng hàn,học tiếng hàn,tự học tiếng hàn,tiếng hàn cơ bản,tiếng hàn giao tiếp,học tiếng hàn online,Hàn Quốc

Xem thêm các video khác tại vuihoctienghan.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *