Tiếng Hàn Sơ Cấp 1 Bài 3 일상생활 Luyện Nghe

Tiếng Hàn Sơ Cấp 1 Bài 3 일상생활 Luyện Nghe


Tag liên quan đến Tiếng Hàn Sơ Cấp 1 Bài 3 일상생활 Luyện Nghe

học tiếng hàn sơ cấp,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại vuihoctienghan.edu.vn

26 thoughts on “Tiếng Hàn Sơ Cấp 1 Bài 3 일상생활 Luyện Nghe”

 1. mình nhìn chữ rồi dịch chậm ra đc thôi còn nghe nói nhanh quá k hiểu gì hết . và làm nào để nghe lưu loát đc ạ giúp mình với

 2. quỳnh như nguyễn lưu

  I Làm Quen
  Số 1
  1 유친씨가 잡니다.
  2 물을 마십니다.
  3 신문을 읽습니다.
  4 민제씨가 책을 읽습니다.
  5 수빈씨가 집에서 쉽니다.
  6 지훈씨가 영화를 봅니다.
  đáp án:
  1a, 2a, 3a, 4b, 5b, 6a
  Số 2
  1 사람이 적습니다.
  2 극장이 큽니다.
  3 영화가 재미 없습니다.
  4 컴퓨터가 좋습니다.
  đáp án :
  1b, 2a, 3b, 4a
  II luyện nghe
  Số 1
  1
  A: 유진씨는 영화를 좋아합니까?
  B: 네, 영화를 좋아합니다.
  2
  A: 흐엉씨 커피를 좋아합니까?
  B: 아니요, 저는 차를 좋아합니다.
  3
  A: 루이엔씨는 오늘 도서관에서 공부합니까?
  B: 아니요, 집에서 공부합니다.
  4
  A: 민준씨는 학생 식당에서 식사합니까?
  B: 네, 학생 식당에서 식사합니다.
  5
  A: 흐엉씨 지금 음악을 듣습니 까?
  B: 아니요, 전화합니다.
  đáp án:
  1O, 2X, 3O, 4X, 5O

  Số 2
  1
  A: 남씨는 무엇을 마십니까?
  B: 저는 콜라를 마십니다.
  A: 루이엔씨는 무엇을 마십니까?
  B: 저는 토마토 주스를 마십니다
  2
  A: 오늘은 이 교실에서 수업을 합니까?
  B: 네, 여기에서 듣기 공부를 합니다.
  3
  A: 흐엉씨 여기에서 무엇을 합니까?
  B: 친구를 만납니다. 영화를 봅니다
  4
  A: 수빈씨 여기에서 무엇을 합니까?
  B: 운동을 합니다. 그리고 산책을 합니다.
  đáp án:
  1 카페 2 학교 3극장 4 공원
  Số 3
  A: 누가 빵을 먹습니까?
  B: 니지훈씨가 먹습니다.
  A: 이유나씨가 가방을 삽니까?
  B: 아니요, 구두를 삽니다.
  A: 박수빈씨가 무엇을 합니까?
  B: 신문을 읽습니다
  đáp án
  1-3-a
  2-2-c
  3-1-b
  III Nâng cao
  Số 1
  1 như trên
  2
  A: 유진씨 한국 영화를 좋아합니까?
  B: 네, 좋아합니다.
  A: 어디에서 한국 영화를 봅니까?
  B: 집에서 봅니다.
  A: 오늘 한국 영화를 봅니까?
  B: 아니요, 오늘은 친구를 만납니다.
  Số 2

  A: 흐엉씨 어디에 있습니 까?
  B: 은행에 있습니다.
  A: 응행에서 일합니까?
  B: 아니요, 이메일을 읽습니다.
  A: 유진씨 풍씨가 어디에서 무엇을 합니 까?
  B: 카페에서 친구를 만납니다.
  A: 친구가 베트남 사람입니까?
  B: 아니요, 한국 사람입니다.
  đáp án
  1b, 2b, 3b

 3. mình k hiểu bài 2 phần luyện nghe là ntn? k có liên quan gì đến trong sách luôn ý @@

 4. Hêhê cái này hay quá, mình cảm thấy đỡ bị áp lực vì như đang dc xem hoạt hình vậy. Cảm ơn bạn nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *