{Thainguyen TV} Học tiếng Hàn, trình độ trung cấp – Bài 25: Ôn tập và tổng kết 복습 4

{Thainguyen TV} Học tiếng Hàn, trình độ trung cấp – Bài 25: Ôn tập và tổng kết 복습 4

Khóa học trung cấp đã đi đến buổi cuối, trong thời gian học tập vừa qua các bạn đã tích lũy thêm được vốn từ, cấu trúc câu để nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Hàn rồi phải không?
Một số thành ngữ trong tiếng Hàn:
1: 바람을 맞다 :
Nghĩa đen: trúng gió
Nghĩa bóng: “ cho leo cây”: đối phương không giữ đúng hẹn làm mình phải chờ đợi rất lâu
2. 비행기를 태우다
Nghĩa đen: cho đi máy bay
Nghĩa bóng: nói hay, nói tốt về ai đó một cách quá mức, kiểu tâng bốc để lấy lòng nhau.
3.두 손 두 발 다들다
Nghiã đen: giơ cả hai tay hai chân
Nghĩa bóng: đầu hàng, chịu thua, bất lực , hết hi vọng trước một tình


Tag liên quan đến {Thainguyen TV} Học tiếng Hàn, trình độ trung cấp – Bài 25: Ôn tập và tổng kết 복습 4

kinh nghiệm học tiếng hàn,Đài PT-TH Thái Nguyên,Thainguyen Radio and Television,thành phố Thái Nguyên,Thái Nguyên,thông tin đối ngoại

Xem thêm các video khác tại vuihoctienghan.edu.vn

1 thought on “{Thainguyen TV} Học tiếng Hàn, trình độ trung cấp – Bài 25: Ôn tập và tổng kết 복습 4”

  1. Khi cô giáo đọc thì nên quay vào chữ trên bảng thay vì quay các bạn ở dưới.Để người học nhớ mặt chữ hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *