{Thainguyen TV} Học tiếng Hàn, trình độ trung cấp – Bài 21: Khách sạn 호텔

{Thainguyen TV} Học tiếng Hàn, trình độ trung cấp – Bài 21: Khách sạn 호텔

Cùng tìm hiểu ngữ pháp:
, – 는군요/ -군요! ( Đuôi cảm thán) diễn tả sự ngạc nhiên hoặc thắc mắc khi người nói trực tiếp chứng kiến hoặc trải nghiệm, nghe thấy gì từ ai đó.
, Động từ (으)려면 : thể hiện một mong muốn có điều kiện như ‘nếu bạn muốn làm điều gì đó, bạn phải …’.


Tag liên quan đến {Thainguyen TV} Học tiếng Hàn, trình độ trung cấp – Bài 21: Khách sạn 호텔

kinh nghiệm học tiếng hàn,Đài PT-TH Thái Nguyên,Thainguyen Radio and Television,thành phố Thái Nguyên,Thái Nguyên,thông tin đối ngoại

Xem thêm các video khác tại vuihoctienghan.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *