{Thainguyen TV} Học tiếng Hàn, trình độ trung cấp – Bài 19: Ôn tập 3 – 복습 3

{Thainguyen TV} Học tiếng Hàn, trình độ trung cấp – Bài 19: Ôn tập 3 – 복습 3

Trong bài ôn tập này, chúng ta sẽ cùng củng cố lại một số cấu trúc sau:
1. V-다가: cấu trúc này diễn tả người nói đang làm gì thì đột nhiên dừng lại và thực hiện hành động khác.
2. Cấu trúc diễn tả sự xác nhận thông tin: V/A – 지요? Dịch nghĩa “ phải không., đúng không?’
3. Cấu trúc diễn tả trạng thái: 아/어/여지다~:
4. Cấu trúc diễn tả thời gian: V(으)ㄴ 후에, N 후에
5. Cấu trúc diễn tả nguyên nhân, kết quả: A/V-(으)니까 : tương đương trong tiếng Việt là ‘do …, vì….’.
6. Cấu trúc diễn tả điều kiện và giả định: A/V-(으)면:


Tag liên quan đến {Thainguyen TV} Học tiếng Hàn, trình độ trung cấp – Bài 19: Ôn tập 3 – 복습 3

kinh nghiệm học tiếng hàn,Đài PT-TH Thái Nguyên,Thainguyen Radio and Television,thành phố Thái Nguyên,Thái Nguyên,thông tin đối ngoại

Xem thêm các video khác tại vuihoctienghan.edu.vn

2 thoughts on “{Thainguyen TV} Học tiếng Hàn, trình độ trung cấp – Bài 19: Ôn tập 3 – 복습 3”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *