{Thainguyen TV} Học tiếng Hàn, trình độ sơ cấp- Bài 12: Cuối tuần bạn đã làm gì vậy? 주말에 무엇을 했어요?

{Thainguyen TV} Học tiếng Hàn, trình độ sơ cấp- Bài 12: Cuối tuần bạn đã làm gì vậy? 주말에 무엇을 했어요?

Trong 11 bài trước, các bạn đã làm quen với các mẫu câu ở thể hiện tại cũng như một số từ vựng thường dùng trong giao tiếp với người Hàn Quốc. Trong bài số 12 này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các mẫu câu ở thì quá khứ sử dụng đuôi câu – 았/었.


Tag liên quan đến {Thainguyen TV} Học tiếng Hàn, trình độ sơ cấp- Bài 12: Cuối tuần bạn đã làm gì vậy? 주말에 무엇을 했어요?

học tiếng hàn sơ cấp,타이응웬의TV 방송국,Đài PT-TH Thái Nguyên,Dạy tiếng Hàn,Học tiếng Hàn sơ cấp,Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc

Xem thêm các video khác tại vuihoctienghan.edu.vn

22 thoughts on “{Thainguyen TV} Học tiếng Hàn, trình độ sơ cấp- Bài 12: Cuối tuần bạn đã làm gì vậy? 주말에 무엇을 했어요?”

  1. Nguyễn Quang Hòa

    tôi hy vọng sẽ có nhiều chương trình bổ ích thế này hơn nữa cho độc giả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *