[Sơ Cấp] Tự học Tiếng Hàn bài 5

[Sơ Cấp] Tự học Tiếng Hàn bài 5

[Sơ Cấp] Tự học Tiếng Hàn bài 5

Bài 5: Quyển sách ở trên bàn.
Bài học gồm 3 phần:
1.Nhập Môn
2.Sơ Cấp 1
3.Sơ Cấp 2
Source:vietnam.korean-culture.org
Chúc các bạn học tốt!


Tag liên quan đến [Sơ Cấp] Tự học Tiếng Hàn bài 5

học tiếng hàn,hoc tieng han,tiếng hàn

Xem thêm các video khác tại vuihoctienghan.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *