Slime video/ Tiết tiếng Hàn Quốc 4. Số

Slime video/ Tiết tiếng Hàn Quốc 4. Số

Học sinh người Hàn Quốc dạy tiếng Hàn

Dễ~!Hay~!Phát âm rõ!

xuất xứ của slime video : 체리콕콕님
xuất xứ của nhạc : flow music 님


Tag liên quan đến Slime video/ Tiết tiếng Hàn Quốc 4. Số

học tiếng hàn,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại vuihoctienghan.edu.vn

1 thought on “Slime video/ Tiết tiếng Hàn Quốc 4. Số”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *