REPLY 1988 | KORSUB – VIETSUB | NỖI LÒNG CỦA ĐỨA CON THỨ HAI

REPLY 1988 | KORSUB – VIETSUB | NỖI LÒNG CỦA ĐỨA CON THỨ HAI

Ở đây có một chút phim Hàn ^_^
Mình để lại đây những câu thoại trong phim Hàn mà mình thích nhé!
#Reply1988 #phimhan #giadinh #duksun #응답하라 #hocTiengHan #tiengHan #hoctienghanquaphim #hoctienghannhanh


Tag liên quan đến REPLY 1988 | KORSUB – VIETSUB | NỖI LÒNG CỦA ĐỨA CON THỨ HAI

học tiếng hàn,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại vuihoctienghan.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *