Ngày đầu bên Hàn Quốc- Đi siêu thị ở đất nước KimChi

Ngày đầu bên Hàn Quốc- Đi siêu thị ở đất nước KimChi

Ngày 28-12-2018
Âm 11©

đất nước hàn quốc,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại vuihoctienghan.edu.vn

1 thought on “Ngày đầu bên Hàn Quốc- Đi siêu thị ở đất nước KimChi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *