(N.24) HỌC TIẾNG HÀN QUA LỜI CHÚA (Rô-ma‬ ‭8:16)/말씀을 통해 한국말 배움(로마서‬ ‭8:16‬)

(N.24) HỌC TIẾNG HÀN QUA LỜI CHÚA (Rô-ma‬ ‭8:16)/말씀을 통해 한국말 배움(로마서‬ ‭8:16‬)

🍀Kinh Thánh (성경)

“Chính Đức Thánh-Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con-cái Đức Chúa Trời.”
‭‭Rô-ma‬ ‭8:16‬ ‭

*****

“성령이 친히 우리 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하시나니”
‭‭로마서‬ ‭8:16‬ ‭

*****

📌 Từ vựng (어휘)
성령 [song-lyeong]: Đức Thánh Linh
친히 [chi-ni]: đích thân, chính
우리 [u-ri]: chúng ta
영 [yong]: linh hồn
N 으로 [ư-rô]: bằng
우리 영으로: linh hồn của chúng ta
더붙어 [to-but-cho]: gần hơn nữa, hơn nữa
하나님 [ha-na-nim]: Đức Chúa Trời
자녀 [ja-nyo]: con cái
하나님의 자녀: con cái của Đức Chúa Trời
Danh từ+ 인 것: biến danh từ thành động từ
우리가 하나님의 자녀인 것: việc chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời
증인하다 [cheung-in-ha-tà]: làm chứng
우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하시: làm chứng cho việc chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời


Tag liên quan đến (N.24) HỌC TIẾNG HÀN QUA LỜI CHÚA (Rô-ma‬ ‭8:16)/말씀을 통해 한국말 배움(로마서‬ ‭8:16‬)

học tiếng hàn,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại vuihoctienghan.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.