Hướng dẫn tu tập căn bản cho người tu – Trưởng lão Thích Thông Lạc

Hướng dẫn tu tập căn bản cho người tu – Trưởng lão Thích Thông Lạc

Tu Viện Chơn Như – Trưởng lão Thích Thông Lạc

(Chia sẻ Chánh Pháp Nguyên Thủy + Tổ Chức Phi Lợi Nhuận)
————————————————————————————————————–
– Các bài giảng của LỚP CHÁNH KIẾN tại: https://bit.ly/38YLopChanhKien2006
– Vấn Đạo Về Nhân Quả: https://bit.ly/3a6dONhanQuaConNguoi
– Tham khảo các bài giảng của Trưởng Lão về PHÁP HÀNH tại: https://bit.ly/2EGLMCt
——————————————————————————————————————–
Tài liệu nên tham khảo thêm để hiểu biết hơn về lợi ích thiết thực của Phật pháp Nguyên thủy cho cuộc sống hàng ngày của mọi người.
– Kinh Ước Nguyện: https://bit.ly/31cbjMW
– Sách nói của Trưởng lão Thông Lạc: https://bit.ly/2V6KUv5
– Danh sách các bài giảng Căn Bản: http://bit.ly/2qCcDoy
– Bộ Giáo Án: Đường lối tu tập của đạo Phật: http://bit.ly/2QEr9ro
– Các bậc Thánh Tăng trong thời đức Phật: http://bit.ly/2A3bbjt
– Những bài giảng Đặc Biệt: http://bit.ly/2PPRqpy
– Google Driver lưu trữ: http://bit.ly/2Y8dz7l , Youtube: http://bit.ly/2OC3UfR
– Trang web tham khảo thêm: http//tuvienchonnhu.net ; thuvienthaythonglac.net
https://www.youtube.com/channel/UC57Al4csJEMj7JRcgNev6QQ/videos
Tag: #lopchanhkien, #duongvexuphat, #cacbacthanhtang, #thaythonglac, #giaophapnguyenthuy, #nhungloigocphatday,


Tag liên quan đến Hướng dẫn tu tập căn bản cho người tu – Trưởng lão Thích Thông Lạc

kinh nghiệm học tiếng hàn,trưởng,lão,thích,thông,lạc,như,lý,tác,thay,thong,lac,tu,vien,chon,nhu,phap,phat,nguyen,thuy,luc,va,tri,tue,chuyen,doi,nhan,qua,lam,chu,giao,truong,lao,duong,ve,xu,nhân,quả,làm,chủ,sanh,già,bệnh,chết,giáo,pháp,nguyên,thủy,tự,lực,trí,tuệ,sống,thân,tâm,lop,chanh,kien,duc hieu sinh,lop ngu gioi

Xem thêm các video khác tại vuihoctienghan.edu.vn

4 thoughts on “Hướng dẫn tu tập căn bản cho người tu – Trưởng lão Thích Thông Lạc”

  1. trung vannang

    Nam mô Đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🙏🙏
    Nam mô Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc🙏🙏🙏
    ❤🙏❤🙏❤🙏❤🙏❤🙏❤🙏❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *