HỌC TIẾNG HÀN QUỐC – KIIP Level 2 – HỘI NHẬP XÃ HỘI SƠ CẤP 2 Bài 1 P.3 – 사회통합프로그램 초급 2

HỌC TIẾNG HÀN QUỐC – KIIP Level 2 – HỘI NHẬP XÃ HỘI SƠ CẤP 2 Bài 1 P.3 – 사회통합프로그램 초급 2

HỌC TIẾNG HÀN QUỐC – KIIP Level 2 – HỘI NHẬP XÃ HỘI SƠ CẤP 2 Bài 1 P.3 – 사회통합프로그램 초급 2

Chương trình hội nhập xã hội Hàn Quốc (KIIP – 사회통합프로그램) là chương trình dạy tiếng Hàn, học văn hóa, và tìm hiểu về xã hội Hàn Quốc, do bộ Tư Pháp Hàn Quốc thiết kế và tổ chức cho người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc.
Ích lợi của việc hoàn tất Chương Trình Hội Nhập Xã Hội ở Hàn Quốc:
(1) Được miễn thi phỏng vấn quốc tịch và rút ngắn thời gian chờ khi đổi quốc tịch
(2) Được cộng thêm tối đa 28 điểm cho Visa định cư dài hạn F2-7
(3) Được thay thế chứng chỉ thi tiếng Hàn TOPIK khi
– Chuyển từ visa F6 (visa kết hôn) sang visa F5 (visa định cư vĩnh viễn)
– Chuyển từ visa F2 sang visa F5
– Chuyển visa E9, E10, H2 sang visa E7.
Chương trình hội nhập xã hội Hàn Quốc được chia thành 7 cấp độ bắt đầu từ cấp 0 đến cấp 6 với tổng 7 cuốn sách.

#KIIPSOCAP2, #TramHoChannel


Tag liên quan đến HỌC TIẾNG HÀN QUỐC – KIIP Level 2 – HỘI NHẬP XÃ HỘI SƠ CẤP 2 Bài 1 P.3 – 사회통합프로그램 초급 2

kinh nghiệm học tiếng hàn,#KIIPSOCAP2,#TramHoChannel,#Trâm Hồ Channel,#Hội Nhập Xã Hội Lớp Sơ Cấp 2,#KIIP Sơ Cấp 2,#Học Tiếng Hàn Quốc

Xem thêm các video khác tại vuihoctienghan.edu.vn

2 thoughts on “HỌC TIẾNG HÀN QUỐC – KIIP Level 2 – HỘI NHẬP XÃ HỘI SƠ CẤP 2 Bài 1 P.3 – 사회통합프로그램 초급 2”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *