HẠ CÁNH KHẨN CẤP CỦA TÌNH YÊU 3 – Học Tiếng Hàn

HẠ CÁNH KHẨN CẤP CỦA TÌNH YÊU 3 – Học Tiếng Hàn

Nếu video này hữu ích, thì xin hãy nhấp vào [Thích] và [Đăng ký] và chia sẻ nó với những ai đang học tiếng Hàn. thế là tôi sẽ được nhân động lực nhiều để tiếp liên tục làm video ạ. Xin cảm ơn.

[35 câu]
00:46 이렇게까지 해야 돼?
00:57 그냥 며칠 씻지 말고 버틸까
01:08 뜨끈뜨끈해 아~ 시원하다
01:18 무슨 꿍꿍이야 이것들이
01:27 이거 봐 이거 봐 전화 안 받는 거 봐
01:39 진짜 나 어디 묻을라고 수 쓰는 거 아니야?
01:50 후레시가 어딨지?
02:00 꿈이라면 제발 깨게 해주세요
02:12 아니 뭐 그쪽도 놀라긴 마찬가지였을텐데
02:22 그래두 타이밍 딱 맞춰서 와줬잖아요
02:33 어디 다친 데는 없소?
02:44 그래두, 뒷감당은 어떻게 하려구요
02:53 나 간 다음에 물어볼 거 아니에요
03:01 특히 아까 그 눈 똥그란 아줌마가
03:09 둘이 왜 깨졌냐 물어보지 않을 거요
03:18 쑥덕쑥덕 장난 아니겠던데
03:27 아까 보니까 완전 쫄따구던데
03:37 남녀 사이에 제일 중요한 게 뭔지 알아요?
03:47 왜 깨졌냐 누가 찬거냐 그게 제일 중요하다구요
03:57 뭐 누가 봐두 유추 가능한 결말이긴 하지만
04:06 왜 깨졌냐 누가 물어보면 그쪽이 차인 걸로
04:17 음 차인 이유는 뭐 무난하게 성격차이 가시죠
04:30 6개월로 해요 나 떠난 다음에 딴 여자 안 만나는 기간
04:39 뭐 일종에 파혼 애도 기간이랄까
04:49 나 안가는 건 또 되게 무서운가 보네
04:59 잠깐만요 같이 나가요 배웅해 줄게요 집 앞까지만
05:10 어제 아줌마들이 너무 깜깜해서 내 얼굴을 제대로 못 본거 가아서 그래요
05:20 그러니까 그런 소리들을 하지 않았을까 싶은데
05:28 어머 애기같이 뭐 묻었어
05:39 가만히 좀 있어봐요 누가 잡아먹어?
05:49 알았어요 그럼 내 머리 잠깐 만져봐요
05:59 다정하게 쓰담쓰담 할 줄 모를까요? 전혀 모르오 그래서 안 만져?
06:11 나 여기 남는다? 확 눌러붙는다 아주?
06:24 그동안 고마웠어요 이건 진심
06:34 다신 못 보겠죠? 아마두

See also  [TEST MIC] Chém gió bằng ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp

Bạn có thể học tiếng Hàn thực sự thông qua các cuộc hội thoại được sử dụng bởi những người Hàn Quốc thực sự.
1. Đầu tiên, hãy xem nhẹ và nắm bắt nội dung trước
2. Hãy luyện đi luyện lại cho đến khi bạn có thể nói hoàn toàn các câu trong video
3. Nếu bạn có thể nói một cách hoàn hảo, thì có thể nghe mà không cần phụ đề. hãy kiểm tra nó.
4. Nghiên cứu ngữ pháp hoặc cấu tạo câu, và cố gắng viết kết hợp các từ khác nhau.
Khi bạn tích lũy quá trình đào tạo này và tích lũy kinh nghiệm, bạn sẽ có thể nói và nghe tiếng Hàn rất tự nhiên và hoàn hảo.

Quay video / chỉnh sửa : Shin Jiyoung
Báo cáo / Hỏi thăm – Facebook : https://fb.me/shinji82
Facebook Page : https://www.facebook.com/cuongtivistudyhan
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/nhomhanviet/


Tag liên quan đến HẠ CÁNH KHẨN CẤP CỦA TÌNH YÊU 3 – Học Tiếng Hàn

kinh nghiệm học tiếng hàn,Hàn Quốc,Han Quoc,Phim,Hoc,Tieng

Xem thêm các video khác tại vuihoctienghan.edu.vn

7 thoughts on “HẠ CÁNH KHẨN CẤP CỦA TÌNH YÊU 3 – Học Tiếng Hàn”

  1. Phương Phương

    잘 봤습니다…한국어를 공부하는 데에 완전 도움이 됩니다… 제가 님의 채널을 좀 일찍 알게 되었으면 한국어 능력이 어느정도 좋아졌을텐데 ㅎㅎㅎ아무튼 지금부터 동영상을 열심히 보면 늦은 거도 아니죠?

    더 새로운 동영상을 올려주시면 감사하겠습니다…
    제가 한국어 관련 동영상을 항상 응원드릴께요 💪

  2. Maeyoung 매영

    안녕하세요. 저는 베트남 사람이에요. 지금 한국어를공부하고 있어요. 이런 영상 많이 만들어주세요. 감사합니다 ~~~~

Leave a Reply

Your email address will not be published.