DAY 3| 30 NGÀY HỌC TỪ VỰNG TRUNG CẤP CÙNG WANG

DAY 3| 30 NGÀY HỌC TỪ VỰNG TRUNG CẤP CÙNG WANG

𝗧𝗥𝗨𝗡𝗚 𝗧𝗔̂𝗠 𝗧𝗜𝗘̂́𝗡𝗚 𝗛𝗔̀𝗡 𝗟𝗔𝗡𝗚𝗨𝗔𝗚𝗘 𝗪𝗔𝗡𝗚
✅𝗧𝗛𝗨̛𝗢̛𝗡𝗚 𝗛𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗔̀𝗢 𝗧𝗔̣𝗢 𝗧𝗜𝗘̂́𝗡𝗚 𝗛𝗔̀𝗡 𝗨𝗬 𝗧𝗜́𝗡 𝗦𝗢̂́ 𝟭 𝗧𝗔̣𝗜 𝗩𝗜𝗘̣̂𝗧 𝗡𝗔𝗠
✅ 99% 𝑻𝑶𝑷𝑰𝑲 𝒄𝒂𝒐 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒍𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒊 đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒊𝒆̂𝒏
✅ Đ𝒐̣̂𝒊 𝒏𝒈𝒖̃ 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 – 𝑯𝒂̀𝒏 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒂̀𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒐̂𝒏 𝒏𝒈𝒖̛̃, 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒎𝒐̂𝒏 𝒔𝒂̂𝒖, 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒗𝒖̣ 𝒗𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒗𝒂̀𝒏𝒈, 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 đ𝒂𝒎 𝒎𝒆̂ 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒃𝒐̣̂ 𝒎𝒐̂𝒏 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑯𝒂̀𝒏. Đ𝒂̣̆𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 đ𝒐̣̂𝒊 𝒏𝒈𝒖̃ 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒃𝒂̉𝒏 𝒏𝒈𝒖̛̃ 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒗𝒂̀ 𝒗𝒖𝒊 𝒕𝒊́𝒏𝒉
✅ 𝑵𝒈𝒐𝒂̀𝒊 𝒉𝒐̣𝒄 𝒌𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒏𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒂̉𝒏𝒈, 𝒉𝒐̣𝒄 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒐̀𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒊̀𝒎 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒗𝒂̆𝒏 𝒉𝒐́𝒂, 𝒙𝒂̃ 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝑯𝒂̀𝒏 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄, 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑯𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂 𝒑𝒉𝒊𝒎 𝒂̉𝒏𝒉, 𝒃𝒂̀𝒊 𝒉𝒂́𝒕.
===============================
🏡 ĐỊA CHỈ: SỐ 6/16, PHỐ PHAN VĂN TRƯỜNG, P. DỊCH VỌNG HẬU, CẦU GIẤY, HÀ NỘI. (CÁCH CHỢ XANH SINH VIÊN 150M)
☎️ Hotline: 0243 793 8268/ 📲 0989 851 855


Tag liên quan đến DAY 3| 30 NGÀY HỌC TỪ VỰNG TRUNG CẤP CÙNG WANG

học tiếng hàn,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại vuihoctienghan.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *