(DADA VNTV) Slime video/ Tiết tiếng Hàn Quốc 3. Gia đình

(DADA VNTV) Slime video/ Tiết tiếng Hàn Quốc 3. Gia đình

Học sinh người Hàn Quốc dạy tiếng Hàn

Dễ~! Hay~!Phát âm rõ !

xuất xứ của slime video : 뿌직님
xuất xứ của nhạc : orgel music box님


Tag liên quan đến (DADA VNTV) Slime video/ Tiết tiếng Hàn Quốc 3. Gia đình

học tiếng hàn,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại vuihoctienghan.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.