(DADA VNTV) Slime video/ Tiết tiếng Hàn Quốc 1.nhân sự

(DADA VNTV) Slime video/ Tiết tiếng Hàn Quốc 1.nhân sự

Học sinh người Hàn Quốc dạy tiếng Hàn

Dễ~! Hay~!Phát âm rõ !

xuất xứ của slime video : happybin님

xuất xứ của nhạc : flow music box님


Tag liên quan đến (DADA VNTV) Slime video/ Tiết tiếng Hàn Quốc 1.nhân sự

học tiếng hàn,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại vuihoctienghan.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.