Bức thư gửi từ Hàn Quốc – Đất nước lạ kỳ

Bức thư gửi từ Hàn Quốc – Đất nước lạ kỳ

Bức thư gửi từ Hàn Quốc – Đất nước lạ kỳ

Korea, wonderland? Một đất nước lạ kỳ
Không chỉ Hàn Quốc mà toàn thế giới đều đang gặp khó khắn với dịch bệnh COVID-19,
Chúng ta sẽ phải “Cùng nhau vượt qua”.
Vì khắp nơi đang có những người hùng cùng đồng lòng chiến đấu,
Tất cả chúng ta hãy cùng nắm tay và tận hưởng thế giới tươi đẹp.

Sản xuất video: Viện Quảng bá Văn hóa Hàn Quốc tại nước ngoài – Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc
(Biên dịch phụ đề tiếng Việt: Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam)

——————

참 이상한 나라에서 온 편지
Korea, wonderland? 참 이상한 나라의 감동이 이어집니다.
한국을 넘어 전 세계가 ‘함께 극복’해야 할 코로나19
모두가 어려움을 겪고 있지만
세계 곳곳의 영웅들이 한 마음으로 함께 하고 있기에
우리 모두 함께 손을 맞잡고 포옹할 수 있는 봄을 맞이할 겁니다.

제작 : 문화체육관광부 해외문화홍보원
(베트남어자막 번역: 주베트남한국문화원)

đất nước hàn quốc,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại vuihoctienghan.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *