Bài 31: Sữa Pháp Ban Mai – TT. Thích Chân Tính

Bài 31: Sữa Pháp Ban Mai – TT. Thích Chân Tính

Pháp thoại ”SỮA PHÁP BAN MAI” là những bài nói chuyện của TT. Thích Chân Tính cho chư Tăng và Phật tử sau buổi ăn sáng tại chùa rất bổ ích và cần thiết. Mỗi tuần sẽ chọn đăng một bài hay.


Tag liên quan đến Bài 31: Sữa Pháp Ban Mai – TT. Thích Chân Tính

kinh nghiệm học tiếng hàn,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại vuihoctienghan.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *