🇻🇳 Tiếng Hàn sơ cấp 1 – Bài 7 [초급 한국어 1-7]

🇻🇳 Tiếng Hàn sơ cấp 1 - Bài 7 [초급 한국어 1-7]

🇻🇳 Tiếng Hàn sơ cấp 1 – Bài 7 [초급 한국어 1-7]

– học tiếng Hàn sơ cấp./한국어 초급
: Hôm nay là thứ mấy?
– thì câu quá khứ : tính/động từ+았/었


Tag liên quan đến 🇻🇳 Tiếng Hàn sơ cấp 1 – Bài 7 [초급 한국어 1-7]

học tiếng hàn sơ cấp,한국어 초급 공부,học tiếng Hàn sơ cấp,thì quá khứ,과거 시제,luyện nghe tiếng Hàn,한국어 듣기 연습,한국어,한국어 공부,한국어공부,한국어 수업,한국어수업,studykorean,초급한국어,korean

Xem thêm các video khác tại vuihoctienghan.edu.vn

2 thoughts on “🇻🇳 Tiếng Hàn sơ cấp 1 – Bài 7 [초급 한국어 1-7]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *