Tiếng Trung cho người bắt đầu – Học tiếng Phổ thông tiếng Trung Quốc

Bài viết này được tổng hợp từ cuốn sách Học tiếng Phổ thông tiếng Trung Quốc do đài phát thanh quốc tế học tiếng trung quốc  dành cho người Việt biên soạn các bạn có thể nghe trực tiếp bên dưới hoặc download về máy để nghe ,Chúc các bạn học tốt :)

http://vuihoctienghan.edu.vn/wp-content/uploads/2013/09/hoc-tieng-trung-cho-nguoi-moi-bat-dau-tieng-pho-thong-trung-quocvuihoctienghan-415x260.jpg

Đây là loạt bài của Đại học sư phạm Vân Nam soạn theo chương trình Học tiếng phổ thông Trung Quốc trên đài phát thanh quốc tế Trung Quốc. Giáo trình này bao gồm các mẫu câu thông dụng hàng ngày rất dễ hiểu đồng thời cung cấp ngữ pháp, ngữ âm cơ bản. Ai đã từng học tiếng phổ thông trên đài phát thanh quốc tế Trung Quốc hẳn rất quen thuộc với giọng đọc của 2 phát thanh viên Phi Yến và Hùng Anh.

Download file Giáo trình Word:>>http://vuihoctienghan.edu.vn/tailieutiengtrungquoc/Hoc-Tieng-Pho-Thong-Trung-Quoc(vuihoctienghan.edu.vn).zip

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 1: Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 2:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 3:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 4:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 5:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 6: Download

[audi:http://vietnamese.cri.cn/mmsource/audio/2007/08/14/SACH06.mp3]

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 7: Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 8:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 9:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 10:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 11:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 12:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 13:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 14:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 15:Download

Download : Bài 16

Download : Bài 17

Download :Bài 18

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 19:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 20:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 21:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 22:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 23:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 24:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 25:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 26:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 27:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 28:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 29:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 30:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 31:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 32:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 33:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 34:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 35:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 36:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 37:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 38: Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 39:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 40:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 41:Download

Học tiếng Phổ Thông Trung Quốc Bài 42:Download

Reply