Thành ngữ Trung QuốcThủ Chu Đãi Thố ( Ôm cây đợi thỏ )

THỦ CHU là ngồi bên gốc cây, ĐÃI THỐ là đợi thỏ.

THỦ CHU ĐÃI THỐ – 守株待兔 (Shǒu zhū dài tù) – ( Ôm gốc cây mà đợi thỏ )

Một hôm của hai ngàn năm trước. Một người nông dân của nước Tống lúc đang nhổ cỏ trong ruộng, nhìn thấy một con thỏ phóng nhanh chạy đến và đụng vào một gốc cây to.

Người nông dân nhìn thấy, liền chạy qua đó xem thử. Vừa nhìn con thỏ tội nghiệp đó đã chết rồi. Anh ta liền nhặt con thỏ lên đem ra chợ bán.

Trên đường về nhà anh cầm túi tiền bán thỏ vừa đi vừa nghĩ: Làm việc trong ruộng vất vả như thế, ngồi bên gốc cây đợi nhặt thỏ, việc gì cũng không phải làm, sướng làm sao! Nếu như mình một ngày có thể nhặt một con thỏ, số tiền bán được nhiều hơn số tiền mình làm ruộng kiếm được nhiều.

Do đó, anh ta quyết định không nhổ cỏ nữa, ngày ngày ngồi bên gốc cây để đợi thỏ. Ngày thứ nhất thỏ không đến, anh nghĩ ngày thứ hai thỏ nhất định sẽ tới. Lúa trong ruộng của anh ta không có người chăm sóc đã lần lần chết hết. Cuộc sống của người nông dân này ngày càng khốn khổ.

Hiện nay chúng ta dùng rất nhiều thành ngữ trung quốc trong đó THỦ CHU ĐÃI THỐ để chỉ người chỉ biết khư khư dựa vào một kinh nghiệm hạn chế trong quá khứ, chỉ biết vọng tưởng không biết biến đổi kịp thời, cuối cùng không biết nỗ lực thì sẽ không có một thành quả gì.

Reply