Tài Liệu Dịch Nói Theo Ngành Nghề Mp3

Tài Liệu Dịch Nói Theo Ngành Nghề bài viết này chúng ta sẽ cùng học nghe dịch nói theo một số ngành nghề như : Giao thông,xây dựng,y tế,ngoại giao.v.v…Toàn bộ các bài nghe ở dưới đều được chỉnh sửa chuẩn về thời gian khi các bạn đi thi dịch nói

– Mỗi đoạn nghe 2 lần mỗi lần 20s ,giữa 2 đoạn nghỉ 10s và sẽ có 1.5 phút để dịch .Cuối đoạn có âm thanh báo hiệu hết thời gian.

Chúc các bạn học tốt
Nhà ở
1:/

2:/

3:/

Giao Thông
1:/

2:/

3:/

4:/

5:/

6:/

7:/

8:/

9:/

Xây Dựng

1:/

2:/

3:/

4:/

Thể Thao

1:/

2:/

3:/

4:/

5:/

6:/

7:/

8:/

9:/

10:/

11:/

12;/

13:/

14:/

15:/

Ngoại Giao

1:/

2:/

3:/

4:/

5:/

6:/

7:/

Y Tế

1:/

2:/

3:/

Reply