Hướng Dẫn Chi tiết Cách Ghép Files

Hướng Dẫn Chi tiết Cách Ghép Files

Để dùng được một vài phần mềm học tiếng Trung quá nặng nên Vui Học tiếng Hán không thể up 1 file lên được nên phải chia ra nhiều file nhỏ.Dưới đây là hướng dẫn cách ghép các file lại.

1/Hướng dẩn ghép(Join) file .001 & __a
FFSJ chỉ hỗ trợ ghép các file dạng .001, .002, .__a, .__b không hỗ trợ các file khác.
Sau khi các bạn download các tập tin .001, .002 hay __a, __b các bạn muốn ghép không bị lỗi phải để tất cả các file chung 1 thư mục và tên file phải giống nhau.

Ví dụ: sau khi download 1 phim, hoặc 1 cái gì đó có dạng .001 .002 như sau :
Test.001, Test_ddbl.002 …. các bạn phải Rename tất cả thành Test.001, Test.002 hoặc Test_ddbl.001 , Test_ddbl.002 thì mới ghép không lỗi. ( Dạng __a, __b cũng làm tương tự nếu tên file không trùng nhau )

Giờ chúng ta bắt đầu ghép các file bằng FFSJ . Mở chương trình rồi chọn Tab Joining :

Giao dien phan mem ghep file

Nhấn vào “First split part” mở file .001 or .__a. Chọn thư mục chứa file được ghép lại tại “Output file”, “Split parts are in different locations” ( chia các part theo nguồn khác nhau ) cái này bạn không cần phải chọn vì nhiều khi bạn download file không được trên host này, phải download từ host khác, “Delete Split parts after joining” xoá các part khi file được ghép thành công.

Sau khi chọn các dữ liệu xong các bạn nhấn vào “Join” và chờ đợi sau ghi ghép file hoàn thành sẽ có thông báo :

2/Hướng dẩn chia nhỏ(Split) file .001 & __a

Các bạn mở FFSJ lên chọn tab “Splitting“.

Mở File cần chia nhỏ bằng cách nhấn vào source file sau khi chọn xong ta thấy như hình :

Như các bạn thấy ở trên Local của file hiển thị ở “source file” và “Output directory” nếu bạn muốn lưu các part chia nhỏ ra ở 1 thư mục nhất định thì click vào “Output directory” rồi thay đổi đường dẫn chưa file được trích xuất ra.

– Bạn có thể chọn cách chia theo part “Split into” hoặc chia theo dung lượng “Split after every”

– Bạn có thể chọn: Xóa file gốc sau khi chia nhỏ file chọn “Delete source file after splitting” . Đặt mật khẩu cho file name đó bằng cách chọn “Encrypt data” .

– Bấm vào nút “Split” sau khi bạn chọn xong , nhập mật khẩu của bạn nếu bạn muốn để mật mã dữ liệu, và chờ đợi cho đến khi tập tin được chia nhỏ lúc này hoàn thành và nhìn thấy thông báo :

Download Phần mềm ghép files

Reply