Home HỌC TIẾNG TRUNG Thành ngữ, Tục ngữ, Ngạn ngữ Tiếng Trung Quốc

Thành ngữ, Tục ngữ, Ngạn ngữ Tiếng Trung Quốc

Một số thành ngữ thường gặp

Một số thành ngữ thường gặp

Một số thành ngữ thường gặp 无风不起浪 /Wúfēngbùqǐlàng/ : không có lửa làm sao có khói 千里送鹅毛 / 礼轻情意重 /Qiānlǐ sòng émáo/ lǐ qīng qíngyì zhòng/ : quà ít lòng nhiều 才脱了阎王 / 又撞着小鬼 /Cái tuōle yánwáng/ yòu zhuàngzhe xiǎoguǐ/ : tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa 此地无银三百两 /Cǐdì wú ...

Đọc Thêm

Lão Mã Thư Đồ – 老马识途 (Lǎo mǎshítú)

Lão Mã Thư Đồ- 老马识途 (Lǎo mǎshítú)

Học thành ngữ tiếng trung – qua truyện Lão Mã Thư Đồ- 老马识途 (Lǎo mǎshítú) Tiếng phồn thể – Traditional Chinese: 老馬識途, Lǎomǎshìtú hoặc – or 識途老馬 Shìtúlǎomǎ. Tiếng giản thể – Simplified Chinese: 老马识途, Lǎomǎshítú hoặc – or 识途老马, Shítúlǎomǎ. 老马识途 Lǎomǎshítú ( An Old Horse Knows the Way ) ...

Đọc Thêm