[Ebook PDF]Cuốn sách không thể thiếu để học tốt ngữ pháp tiếng Trung

Nhà xuất bản văn hóa thông tin

Loại file: pdf

Dung lượng: 12.4Mb

Tác giả: Trần thị Thanh Liêm – Nguyễn Bích Hằng

2 tác giả Trần Thị Thanh Liêm và Nguyễn Bích Hằng đã soạn thảo rất công phu và chỉ tiết, trình bày một cách hệ thống, mạch lạc những vấn đề cơ bản của ngữ pháp tiếng Trung hiện đại. Nội dung cuốn sách bao gồm 3 phần lớn:
– Những vấn đề cơ bản của ngữ pháp tiếng Trung hiện đại

– Bộ đề thi và đáp án

– Bài khóa: từ thấp đến cao với nhiều chủ đề để luyện kỹ năng đọc, viết và rèn luyện ngữ pháp…..
http://vuihoctienghan.edu.vn/wp-content/uploads/2013/10/vui-hoc-tieng-han-edu-vn-hoc-ngu-phap-tieng-trung-tran-thanh-liem.jpg

Reply