Cách gõ phiên âm tiếng Trung có dấu Pinyinput IME

ở bài viết này VHTH sẽ giới thiệu đến các bạn Cách gõ phiên âm tiếng Trung có dấu

– Cách 1: Sử dụng các dịch vụ trực tuyến để gõ online, bạn tìm các website cho phép gõ phiên âm tiếng Trung có dấu rồi copy và paste vào bài viết. Cụ thể:

http://www.chinese-tools.com/tools/pinyin-editor.html

http://www.dict2u.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=64&lang=en

– Cách 2: Sử dụng Macro hoặc Insert symbol của Word: Trong Microsoft Word ta có thể định nghĩa các Macro hoặc sử dụng các phím tắt để chèn các symbol có dạng các ký tự phiên âm tiếng Trung có dấu sau đó cũng copy & paste vào bài viết.

– Cách 3: Sử dụng phần mềm. Các bạn có thể cài đặt một phần mềm chuyên xử lý vấn đề này như Pinyinput. Việc cài đặt này sẽ giúp bạn chủ động trong việc gõ phiên âm tiếng Trung trong word hoặc trên web.

Sau khi cài phần mềm này chọn Pinyinput IME từ language bar như hình sau:
Cách gõ phiên âm tiếng Trung có dấu Pinyinput IME
Cách gõ phiên âm tiếng Trung có dấu Pinyinput IME
Cách gõ phiên âm tiếng Trung có dấu Pinyinput IME
Cách gõ phiên âm tiếng Trung có dấu Pinyinput IME

Lúc này, các bạn có thể gõ được phiên âm tiếng Trung có dấu, ví dụ:

Reply