Cách Cài đặt bộ gõ tiếng Trung cho winXP mới nhất

Đồ nghề Chuẩn bị: đĩa cài win. Đối với máy tính dùng win XP thì sử dụng đĩa cài win XP SP2. Với máy cài Vista thì không cần đĩa cài, vì Vista có sẵn font và bộ gõ.
Cho đĩa cài vào ổ, nếu máy tự động chạy đĩa thì cứ bấm Exit.
Xong rồi thì vào control panel –> Regional and Language Options
Chọn thẻ Languages
đánh dấu vào ô Install files for East Asian Languages –> OK
Ngồi đợi máy nó cài cho, máy bảo gì thì làm nấy, không táy máy linh tinh.
Sau khi cài xong, PC sẽ đòi restart. Cứ restart.
Sau đó vào lại Regional and Language Options
Chọn thẻ Languages –> click vào nút Advance
Click vào nút Add…
trong mục Input language chọn Chinese (PRC); trong mục Keyboard Layout/IME chọn MSPY 3.0
Nếu máy bắt restart thì restart.
Sau đó là đã có thể gõ tiếng Tàu trên máy.
Chú ý:
1. gõ tiếng Trung trên máy được không đồng nghĩa với việc cài được các phần mềm giao diện tiếng Trung trên máy. Muốn vậy buộc phải thiết lập môi trường tiếng Trung trong máy.
2. Đối với Vista thì hơi khác 1 chút, và bộ gõ cũng đã được nâng cấp lên bản MSPY 2003 (bản mới nhất là MSPY 2007, không có sẵn trong win mà phải tự tải về và chỉ chạy được từ win 2003 trở lên)Chuẩn bị: đĩa cài win. Đối với máy tính dùng win XP thì sử dụng đĩa cài win XP SP2. Với máy cài Vista thì không cần đĩa cài, vì Vista có sẵn font và bộ gõ.
Cho đĩa cài vào ổ, nếu máy tự động chạy đĩa thì cứ bấm Exit.
Xong rồi thì vào control panel –> Regional and Language Options
Chọn thẻ Languages
đánh dấu vào ô Install files for East Asian Languages –> OK
Ngồi đợi máy nó cài cho, máy bảo gì thì làm nấy, không táy máy linh tinh.
Sau khi cài xong, PC sẽ đòi restart. Cứ restart.
Sau đó vào lại Regional and Language Options
Chọn thẻ Languages –> click vào nút Advance
Click vào nút Add…
trong mục Input language chọn Chinese (PRC); trong mục Keyboard Layout/IME chọn MSPY 3.0
Nếu máy bắt restart thì restart.
Sau đó là đã có thể gõ tiếng Tàu trên máy.
Chú ý:
1. gõ tiếng Trung trên máy được không đồng nghĩa với việc cài được các phần mềm giao diện tiếng Trung trên máy. Muốn vậy buộc phải thiết lập môi trường tiếng Trung trong máy.
2. Đối với Vista thì hơi khác 1 chút, và bộ gõ cũng đã được nâng cấp lên bản MSPY 2003 (bản mới nhất là MSPY 2007, không có sẵn trong win mà phải tự tải về và chỉ chạy được từ win 2003 trở lên)

Reply