Các câu chúc hay thường gặp tiếng Trung

Các câu chúc hay thường gặp tiếng Trung
Các câu chúc hay thường gặp tiếng Trung

Các câu chúc hay thường gặp tiếng Trung

给你们祝贺新年、春节的些常见祝句话
Gěi nǐmen zhùhè xīnnián, chūnjié de xiē chángjiàn zhù jù huà
************************************************

恭祝新春:Gōng zhù xīnchūn:Cung chúc tân xuân

拜年好!Chúc năm mới!
Bàinián hǎo!
拜年好!

祝你年年有余:Zhù nǐ nián nián yǒuyú:Chúc bạn quanh năm dư thừa (Chỉ tiền bạc ..)

祝你新的一年身体健康、家庭幸福:Zhù nǐ xīn de yī nián shēntǐ jiànkāng, jiātíng xìngfú:Chúc bạn một năm mới mạnh khỏe,gia đình hạnh phúc!

过年好:Guònián hǎo:Chúc năm mới (Thường dùng cho tết âm lịch)

祝你过年愉快:Zhù nǐ guònián yúkuài:Chúc bạn năm mới vui vẻ (Thường dùng cho tết âm lịch)

祝你万事如意、吉祥:Zhù nǐ wànshì rúyì, jíxiáng:Chúc bạn vạn sự như ý,cát tường.

祝你好运、年年吉祥:Zhù nǐ hǎo yùn, nián nián jíxiáng:Chúc bạn may mắn,quanh năm cát tường.

除夕:Chúxì:Đêm 30,trước giao thừa

新年好:Xīnnián hǎo:Chúc năm mới (Thường dùng cho tết dương lịch)

祝你步步高升:Zhù nǐ bùbùgāo shēng:Chúc bạn ngày càng thăng tiến

祝你学习进步:Zhù nǐ xuéxí jìnbù:Chúc bạn học hành tiến bộ

祝你春节愉快:Zhù nǐ chūnjié yúkuài:Chúc bạn tết vui vẻ

祝你新的一年有喜事:Zhù nǐ xīn de yī nián yǒu xǐshì:Chúc bạn một năm mới có chuyện vui(Thường chỉ kết hôn,sinh con….)

祝你加一岁加有新的成绩:Zhù nǐ jiā yī suì jiā yǒu xīn de chéngji:Chúc bạn thêm tuổi mới có thêm thành tích mới.

祝你与全家亲人。。。Zhù nǐ yǔ quánjiā qìn rén. . .Chúc bạn và toàn thể người thân trong gia đình …

祝我们之间的关系在新的一年有新的进展:Zhù wǒmen zhī jiān de guānxì zài xīn de yī nián yǒu xīn de jinzhang:Chúc mối quan hệ của chúng ta năm mới có tiến triển mới (Thường chỉ mqh yêu đương)

祝你工作顺利: Zhù nǐ Gōng zuò shùn lì: Chúc bạn công việc thuận lợi .

祝你恭喜发财: Zhù nǐ Gōngxǐ fācái.: Chúc bạn cung hỷ phát tài .

祝你早生贵子: Zǎo shēng guì zǐ. :Chúc bạn sớm sinh quý tử .

祝您长寿白命: Zhù nín Cháng shòu bái mìng. Chúc ông/bà … sống lâu trăm tuổi (Thường chúc người cao tuổi)

祝你升官发财: Zhù nǐ Shēng guān fā cái.: Chúc bạn thăng quan phát tài .

Read more: http://vuihoctienghan.edu.vn/cac-cau-chuc-hay-thuong-gap-tieng-trung.html#ixzz4KtS3BhvG

Reply