900 câu khẩu ngữ tiếng trung – Đến thăm bạn – 拜访(Bài 8)

zhè shì shuí de zhào piān ?

这 是 谁 的 照 片 ?

Đây là ảnh của ai?

——————————————————–

tā shì shuí ?

她 是 谁 ?

Cô ấy là ai vậy?

——————————————————–

zhè shì wǒ de nǚ péng yǒu ,xiǎo yù 。

这 是 我 的 女 朋 友 , 小 玉 。

Đây là Ngọc bạn gái của tôi

——————————————————–

zhēn piào liàng !

真  漂 亮 !

Cô ấy xinh thật

——————————————————–

nǐ duō dà le ?

你 多 大 了 ?

Bạn bao nhiêu tuổi rồi?

——————————————————–

wǒ 19 suì le .

我 19 岁 了 。

Mình 19 tuổi.

——————————————————–

zhù nǐ shēng rì kuài lè !

祝 你  生 日 快 乐 !

Chúc bạn SN vui vẻ !

——————————————————–

zhè shì wǒ men de yì diǎn er xīn yì .

这 是 我 们 的 一 点 儿 心 意 。

Đây là chút lòng thành của chúng cháu.

——————————————————–

zhù nín jiàn kāng cháng shòu !

祝 您  健 康  长 寿 !

Chúc bác mạnh khỏe sống lâu!

——————————————————–

wǒ mā mɑ xiàng nín wèn hǎo !

我 妈 妈  向 您 问 好 !

Mẹ cháu gửi lời hỏi thăm đến bác

——————————————————–

nǐ tài hǎo le !

你 太 好 了 !

Bạn thật tốt quá!

——————————————————–

gàn bēi

干杯!

Cạn ly!

——————————————————–

nǐ de shēng rì shì jǐ yuè jǐ hào ?

你 的 生日 是几 月 几号?

SN của bạn là khi nào ?

——————————————————–

nǐ shì nǎ guó rén ?

你 是 哪 国 人?

Bạn là người nước nào?

——————————————————–

nǐ shì shí me dì fāng de rén ?

你 是 什么 地方 的 人?

Bạn ở vùng nào ?

——————————————————–

nǐ men jiā yǒu jǐ kǒu rén ?

你们 家 有 几 口 人?

Nhà bạn có mấy người?

——————————————————–

wǒ men jiā yǒu sān kǒu rén 。

我们 家 有 三 口 人。

Nhà tôi có 3 người.

——————————————————–

nǐ jiā yǒu chǒng wù ma ?

你家 有 宠物 吗?

Nhà bạn có nuôi con gì không ?

——————————————————–

wǒ men jiā yǒu yī zhī xiǎo gǒu 。

我们 家 有 一 只 小 狗。

Nhà mình có 1 con cún.

——————————————————–

zěn me hé nǐ lián xì ne ?

怎么 和 你 联系 呢?

Làm tn để liên lạc với bạn?

——————————————————–

nǐ de diàn huà hào mǎ shì duō shǎo ?

你的 电话 号码 是 多少?

SĐT của bạn là gì ?

——————————————————–

nǐ yǒu diàn zǐ yóu xiāng ma ?

你 有 电子 邮箱 吗?

Bạn có địa chỉ email không?

Read more: http://vuihoctienghan.edu.vn/900-cau-khau-ngu-tieng-trung-den-tham-ban-bai-fang-bai-8.html#ixzz4KtNFiRg0

Reply